Bron: Familie Hartelust op home.online

III.3    Pieter Willem HARTELUST, assistent-resident Bodjonagoro, 1900 Meester Cornelis, * Ede, 29 aug 1855, † Meester Cornelis, 3 aug 1923, ridder Or.N., zoon van Willem HARTELUST (zie II.7) en Willemina SWANENBURG.
X Tjiandjoer (Preanger Regentschappen) 7 dec 1883 Henriette Maria Elisabeth, ook Elizabeth Marie DUMONT.
Uit dit huwelijk:

   1.  Jean-Benjamin, gouverneur van West-Java, * 1884, † Batavia 7 nov 1931, ridder Ned. Leeuw.
X A.Th. BOONZAIER.
Kind: Henny HARTELUST (volgens rouwadv.)
   2.  Willem, * Poerwaredjo 6 juni 1891,
X 16 dec 1913 Adèle ARONDS, * Batavia 1 dec 1893, † Amsterdam 16 apr 1958.
Volgens familysearch hieruit zes kinderen.
Onder hen: Else Wilhelmine, * Soekaboemi 23 nov 1914, X Bandoeng 24 juli 1935  Benjamin Oscar BRIËT, leraar lich. opv., * Ambarawa, Semarang, 7 feb 1912, † Patimban, W.-Java, 28 feb 1942 site Briët). Else Wilh. emigreerde naar Rio de Janeiro in 1964.
   3.  ??Bernard, * Poerworedjo 18 sep 1894 (zie IV.3).
   4.  Elisabeth Angélique, * Poerwaredjo 29 mei 1897, † 29 aug 1945.
X 26 mei 1926 NN.
   5.  W. Zij woont Meester Cornelis in 1923.
BOSCH, † <1923.