Jetty (Henriëtte Julie) Dumont houdt dagboeken bij vanaf haar 13e jaar tot aan de geboorte van haar 1e kind (1892). Foto’s van Jetty en zus Emmy en tevens afbeeldingen van/uit haar dagboeken.
Jetty woont ten tijde van dagboek 1 deels in Indië (1881-1882). Ze spelt haar woonplaats Sindanglaya (West-Java) als Sindang Laya. Het gezin Dumont woont (zonder vader?) in elk geval van 1882 tot april 1883 in Apeldoorn. Vanaf 1 januari 1886 tot ergens in 1889 is het adres van de familie: Oranje Park in Apeldoorn. Spelling nu: Oranjepark. In het Oranjepark staat vanaf 1881 een muziektent. Op 2 augustus 1887 verhuist Jetty met haar moeder en zus Emmy van het dorp Apeldoorn naar de stad Leiden. Adres: Plantsoen 19. Dit huis uit 1885 is te zien via streetview. In Leiden ontmoet ze Leo (Leonardus) Offerhaus met wie ze trouwt. Als hij in 1892 adjunct-commies wordt in Assen verhuizen ze daarheen.

Aantekeningen van die ik van het dagboek gemaakt heb:
Citaat: “2 september 1881: Onze arme Lie Loe is dood. Hij lag elke avond te janken van de pijn zodat Pa genoodzaakt was hem vanmorgen te laten vergiftigen.”

1883 – Veel uitgeknipte bladzijden. Dat had mogelijk te maken met de dood van haar vader in juli 1883 in Sindanglaya, Nederlands Indië. Zij was in Nederland. Het is niet ongewoon dat kinderen in Nederland gaan wonen vanwege hun schoolopleiding. Soms met hun moeder, terwijl de vader achterblijft voor zijn werk.

1884 – Utrecht gouden bruiloft opa en oma (CH Dumont – E. Roll) 18 juni.

Jettie schrijft in (o.a.) 1886 over een aanbidder, een jongeman Bep geheten. Uit de daarop volgende pagina’s blijkt dat ze op haar 13e al verliefd op hem was. Nu voelt ze niets meer voor hem en ze weet niet hoe ze hem dat duidelijk moet maken. Haar lichaamstaal verstaat hij niet en ze zijn nooit alleen zodat ze het hem niet kan zeggen. Ze praat erover met een vriendin (“je bent hem toch 5 jaar trouw geweest!”). Kort daarna is het opgelost.

2 augustus 1887 – De verhuizing van Apeldoorn naar Leiden
Al binnen 2 weken voelt ze zich er helemaal thuis. Een paar maanden later wordt Jetty lid van de Leidse zangvereniging na een auditie. Ze gaat naar de muziekschool van de Maatschappij voor Toonkunst. Er zijn af en toe (jaarlijks?) openbare uitvoeringen o.a. op 21 dec. 1888.
Uit haar woorden maak ik op dat Emmy klassiek piano speelt, ook treedt die op. Ook als amateur?
Jetty vindt de mannen maar saai. Zelf is ze druk druk en heeft geen geduld voor ellenlange verhalen die ook allemaal op elkaar lijken, en ze valt hen constant in de rede. De mannen rennen voor haar, haar kleinste wens wordt ingewilligd. Die mannen laten haar onverschillig. Emmy daarentegen luistert geduldig naar al hun verhalen.

Tot ze de Leidenaar Leo Offerhaus ontmoet (hoe, wanneer precies?).
Ze valt voor hem en merkt dat dit wederzijds is. Toch zet hij haar af en toe op het verkeerde been en dan twijfelt ze weer of ze zijn signalen wel goed heeft begrepen! Hij studeert lang en het waarom is haar niet duidelijk tot blijkt dat hij gaat promoveren (als ik het laatste goed begrepen heb). In juli 1889 verloven ze zich.

Het uitgaan in die tijd bestond uit: bezoeken afleggen, avondjes voor jongelui bij deze en gene thuis en Amicitia. Dat is een heel oude Heerensociëteit maar kennelijk werden er in die tijd gemengde dansavonden gehouden.

2 januari 1892: Jan (L Dumont) komt voor een paar dagen uit Haarlem over. Opa Dumont in Utrecht heeft influenza. De familie Julius logeert bij die opa voor de kerstvakantie en zij hebben ook influenza.
5 januari : opa gaat niet vooruit
7 januari: opa sterft. Opa is Charles Henri Dumont (1809-1892) Hij was 52 jaar getrouwd met Elisabeth Roll, die al eerder, 2 jaar na hun gouden huwelijk is gestorven.

Ergens begin 1892 schrijft Jetty dat ze heeft gehoord dat het kijken naar foto’s van mooie kinderen (jongens?) ook een mooi jongetje geeft. Dus nu ze zwanger is zal ze dat zeker doen. Ook krijgt ze advies over een heel goede baker, maar die moet ze snel reserveren, hetgeen ze ook doet.

22 maart 1892 – Charles (uit Indië) heeft malariakoorts die maar niet weg wil.
14 april 1892 – na een sollicitatie is Leo benoemd tot adjunct commies 1e klasse in Assen. Hilarisch is een uitgebreid verhaal over een niet gezette wekker zodat Leo de trein mist en niet op zijn 1e afspraak is, maar pas een 1 dag later. Ze schrijft ook dat hij maar geluk heeft want dat veel afgestudeerden niet meteen een baan en dus zekerheid hebben.

En verder n.a.v. het dagboek

– tante Goos: is dat Gosuina (Goswina) ’t Hooft?

2 Betsy’s
– Betsy en Jet ten Hove
– Betsy Julius

Er staan ook nog wat namen genoemd: de familie Julius?
 tante Marie, de kleine Marie en Kees

Adressen op een telegram (luchtpost) uit Indonesië, 14 dec. 1973:
– fam. H Offerhaus, Soetendaal 36, Buitenveldert, Amsterdam.
– afz. JB Dumont, p/a Guesthouse fam. Pallencaöe, Djl Cisitu nr 45B, Bandung