Krantenberichten HG Dumont 1862-1927

Waarschijnlijk Henri Guillaume:
6 februari 1900 Henri Guillaume (?) Dumont verlenging verlof