Vanwege inzicht in relaties, de namen onder de advertentie:
zus/schoonzus PCM 't Hooft overleden, dankadvertentie dd 12 juli 1894