Charles Alexander de Calonne 1734 – 1802

Geboren in Douai op 20 jan. 1734, gestorven: op 29 oktober 1802 in Parijs: ‘..meurt dans l’indifférence ..’ Zijn vader was de eerste president van het parlement van (regio?) Douai. Charles Alexander studeerde Rechten in Parijs. Hij was daarna Avocat General te Artois en vervolgens procureur generaal van de “Conseil Provincial” van Artois. In 1763 “Maître des requêtes” (te Artois?). Hij deed onderzoek naar “la conduite de la Chalotais”. In 1768 werd hij “l’intendance de Metz”, daarna in 1774 hetzelfde te Lille. Bron: “Biographie Universelle Ancienne et Moderne, Tome VI” – Michaud, Paris 1842 (internet)
Minister van Financieën in Frankrijk onder koning Louis XVI van 10 nov. 1783 tot 9 april 1787, toen viel hij in ongenade, omdat zijn belastingvoorstellen niet geaccepteerd werden door de Assemblé. Die voorstellen waren: directe belasting op land (onroerend goed), belasting op zegels en vermindering van de privileges van de adel en de geestelijkheid. Hij was de één-na-laatste Minister van Financiën voor de Franse Revolutie. In 1787, vluchtte hij naar Engeland, waar hij tot 1802 bleef. Hij keerde in 1802 terug naar het Frankrijk van Napoleon, maar stierf een paar maanden daarna.

Hij trouwde met Marie-Joséphine Marquet in 1766. Zijn 2e huwelijk was met Anne-Rose de Nettine, weduwe van Joseph Micault d’Havelay (1723-1786) op 2 juni 1788 te Bath. Kinderen nog onbekend.

Reputatie: bon vivant, gladde hoveling.

Bronnen: familieoverlevering en biografieën op internet: Wikipedia Frankrijk. Encyclopaedia Brittannica  Portretten: Élisabeth Vigée – Lebrun.

 Charles Alexandre de Calonne als kind  Charles Alexandre de Calonne