Albert Brunsveld Keiser in de krant

Graanhandel van Albert in liquidatie, krant 13 juni 1931Graanhandel van Albert in liquidatie, krant 13 juni 1931 Opheffing (wegens faillissement), krant 20 juni 1931Opheffing (wegens faillissement), krant 20 juni 1931