Benoeming Bert (AGG) Tydeman tot directeur van de Rijkspostspaarbank, Staatscourant 7 december 1932