Benoeming Bert (AGG) Tydeman tot onderdirecteur van de Rijkspostspaarbank per 16 oktober 1919 in Amsterdam, krantenbericht 1919

Benoeming Bert (AGG) Tydeman tot onderdirecteur van de Rijkspostspaarbank per 16 oktober 1919