Afscheidsreceptie Bert (AGG) Tydeman bij zijn afscheid als Directeur van de Rijkspostspaarbank, Parool 31 juli 1948

Afscheidsreceptie Bert (AGG) Tydeman bij zijn afscheid als Directeur van de Rijkspostspaarbank, Parool 31 juli 1948