Bert (AGG) Tydeman, diricteur van de Rijkspostspaarbank, gaat met pensioen. Het Parool 26 juli 1948

Bert (AGG) Tydeman, diricteur van de Rijkspostspaarbank, gaat met pensioen. Het Parool 26 juli 1948