Jasper Vree 1984 “De Groninger godgeleerden. De oorsprongen en de eerste periode van hun optreden (1820-1843)”, Kampen. Promotie onderzoek
Jasper Vree 1998 “Pareau, Louis Gerlach”, in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, o.r.v. D. Nauta e.a (=BLGNP), IV, Kampen, 358-361.
Jasper Vree 2017 Kerk, huis, school en staat“. Presentatie 23 mei 2017 in de VU. Boek over leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot, de voorman van de Groninger School.
Dr H.N. van Tentem 1869 L.G. Pareau staat beschreven in biografie door Dr H.N. van Tentem in “Waarheid in Liefde” 1869, pag. 541-558.
Herman Bavinck 2001 L.G. Pareau genoemd in publicatie “Gereformeerde dogmatiek” I 14.2 door Herman Bavinck. (bron: internet ….., c. Appendix Productions 2001).
Joan Frederk van Oordt JWz 1853 “Lodewijk Gerlach Pareau, Levensberigt van Joan Frederk van Oordt JWz” in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, (in de DBNL). 
Idem in : Waarheid in liefde : een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen (Groningen), 1853, p. 203-210
W. Muurling  1866 Louis Gerlach Pareau, een levensbeeld‘ door W. Muurling’. Uitgeverij RJ Schierbeek, Groningen.
Wikipedia Engelse Wikipedia