Louis Gerlach staat vooral bekend als een van de grondleggers van de liberale ‘Groninger School’, één van de belangrijke theologische stromingen in zijn tijd.
Lodewijk studeert theologie in Utrecht. Promoveert cum laude in 1826 aan de theologische faculteit in Utrecht en wordt op dezelfde dag, 29 september 1826, ook Doctor in de Letteren. Titel proefschrift: ‘Commentatio critica et exegetica in Paulinae epistolae prioris ad Corinthios caput XIII’. Promotor: H. Bouman. Faculteit: godgeleerdheid. Soort doctoraat: Theologiae.  Judicium: magna cum laude”. In de universitaire wereld wordt hij ook Ludovicus Gerlachus Pareau genoemd.
29 sept. 1826: eredoctoraat (honoris causa) Faculteit Letteren en wijsbegeerte, soort doctoraat Philosophiae theoreticae, Literanum humanorium. Opmerking: “in het handschrift wordt de promotor niet vermeld.”
Tekst: webpagina Universiteit Utrecht

Volgens het Utrechts Archief is hij van 1827 tot 1830, kandidaat predikant in Neerlangbroek. Volgens een andere bron begint hij daar al in 1821 als predikant, maar dat lijkt erg onlogisch gezien zijn leeftijd en het feit dat hij dan nog studeert.
Daarna volgt in 1930 het predikantschap in Voorburg.
In 1831 treedt hij aan als Hoogleraar Christelijke Zedeleer, Exegese en Hermeneutiek aan de Universiteit van Groningen, wat hij blijft tot aan zijn dood.

– Beïnvloed door Plato en Socratische filosofie.
– Met Hofstede en anderen grondlegger van de Groninger School, lid Gronings Theologisch Gezelschap.
– Mede-oprichter en jarenlang redacteur van het Tijdschrift “Waarheid in liefde” ontstaan in 1837; voor dit tijdschrift schrijft hij veel artikelen.
– Vele redevoeringen in het Latijn

Levensbeeld door W. Muurling, uitgesproken op 1 nov. 1866
Publicaties