Louis Gerlach Pareau – In Memoriam

Louis Gerlach Pareau In Memoriam 3 november 1866

Louis Gerlach Pareau In Memoriam 3 november 1866

Louis Gerlach Pareau - In Memoriam dd 24 december 1866

Louis Gerlach Pareau – In Memoriam dd 24 december 1866