Arnold Willem woont rond 1817 op de Prinsengracht vlakbij de Spiegelgracht. Dit staat in de militieregisters waarin dienstplichtigen geregistreerd werden.

Arnold Willem woont rond 1817 op de Prinsengracht vlakbij de Spiegelstraat. Dit staat in de militieregisters waarin dienstplichtigen geregistreerd werden.