Alexander Martinus Pareau wordt gekozen in het Hoofdbestuur van de Liberale Kiesvereniging (voorloper VVD), 29 april 1869

Alexander Martinus Pareau wordt gekozen in het Hoofdbestuur van de Liberale Kiesvereniging (voorloper VVD), 29 april 1869