AM Pareau – lid diverse commisies

AM Pareau benoeming tot lid plaatseljke schoolcommissie 18 oktober 1877

AM Pareau benoeming tot lid plaatselijke schoolcommissie, 18 oktober 1877 in Amsterdam