AH Pareau is op voordracht benoemd tot leraar scheikunde aan het (Rotterdamse?) Gymnasium en HBS, 7 mei 1881dr AH Pareau benoemd tot leraar (in Rotterdam?) d.d. 7 mei 1881 AH Pareau krijgt gratificatie van 40,- gulden voor zijn vervanging als docent in de Natuurlijke Historie (Natte His), 29 mei 1889 Bericht dd 29 mei 1889

AH Pareau per 1 juli benoemd tot leraar aan de intendance, bericht 7 mei, jaartal mogelijk 1881AH Pareau per 1 juli benoemd tot leraar aan de intendance, bericht 7 mei, jaartal mogelijk 1881

AH Pareau Lid van de toelatingsexamen-commissie voor de Krijgsschool, 28 maart 1891AH Pareau lid toelatingsexamen-commissie voor de Krijgsschool, 28 maart 1891

UIT TE ZOEKEN: Dr AH Pareau benoemd tot leraar scheikunde 10 oktober 1885