AH Pareau benoemingen tot leraar

dr AH Pareau benoemd tot leraar d.d. 7 mei 1881dr AH Pareau benoemd tot leraar d.d. 7 mei 1881

dr AH Pareau benoemd tot leraar scheikunde 10 oktober 1885Dr AH Pareau benoemd tot leraar scheikunde 10 oktober 1885