Jean Henri Pareau benoeming tot secretaris van de academische Senaat. Bericht dd 27 maart 1824, Utrecht

Jean Henri Pareau benoeming tot secretaris van de academische Senaat. Bericht dd 27 maart 1824, Utrecht