Via Google books: Korte Memorie van de Scheepen toebehorende aan ingesetenen der Vereenigde Provinciën seedert weinige jaren herwaarts door d’Engelsche genomen

136 Het Schip d’Anna Cornelia gevoerd by Capitein John Hog gedestineerd van Cette na Duynkecrken en beladen met gepermitteerde goederen is den 28 Augustus 1747 in t Prosequeeren van die Vojagie door een Engelse Kaper van Rye, genaamd de Swalne genomen en tot Dover opgebragt en tegens alle Wetten Redenen en Contractatien aldaar noch leggende.
Zynde alle de Poginge tot de reclame gedaan vergeefs geweest, dit Schip behoort meede tot Rotterdam onder de Reders GV Koenaar en Hendrik Pareau.

136. Het schip, de ‘Anna Cornelia’, onder gezag van kapitein John Hog, had de bestemming Sète na Duinkerken. Het was geladen met legale goederen en is op 28 augustus 1747 bij het voortzetten van de reis, in beslag genomen door een Engelse kaper uit Rye, genaamd de Swalne en naar Dover gebracht. Dat dit schip uit Rotterdam daar nog ligt, gaat in tegen alle wetten, redenen en contracten.
Alle pogingen tot terugvordering zijn vergeefs geweest, dit schip behoort toe aan de reders GV Koenaar en Hendrik Pareau.

In 5 tot 7 jaar tijd (1740-1747) zijn 167 Nederlandse schepen door de Engelsen in beslag genomen, begrijp ik uit de google tekst.