Woonplaatsen in Indonesië / Nederlands Indië

Voorburg: A. Dumont – Moen juli 1927. en: C.Dumont (zelfde adres?) HG Dumont woonde hier ttv zijn dood (juli 1927)
Haag: Ec Drs CJ Bottemanne
Amsterdam, juli 1927: Mr AGG Tydeman en mw JFW Tydeman-Dumont

Apeldoorn: CCE Dumont- Swets dd 14 sept. 1937; WF Dumont dd 14 sept 1937. Beide ook al op 10 dec 1935.
Dordrecht, 25 feb. 1937: Dumont & Prince

Batavia, 26 april 1936: CJ Bottemanne en C Bottemanne-Dumont

Soerabaja: 14 nov. 1939  komt hier wonen: GP Dumont, adres: Emb. Kenongo 1/5. Familie?
en per 22 juni 1938: HW Dumont in de Balistraat 30/36

Java – Suikerfabriek Tjomal, juli 1927: GP Dumont en B. Dumont-Aronds

Solo: Han (Pareau) Dumont en Flore FB (Pareau) Dumont-de Calonne – juli 1927

Bandoeng: Ingenieur JG Boerma en mw AH Dumont – -juli 1927

Malang: JB Dumont (1872) overleed in Malang, Ned. Indië 26 aug 1938