Jansveld 9, Utrecht

Bron: Huizen aan het Janskerkhof

Aart van Scherpenzeel

In 1763 verkoopt Gerrit Kanel een huis aan vleeshouwer Aart van Scherpenzeel. Gerrit Kanel (Quenel) tekent met Gerrit Knel. Aart van Scherpenzeel, weduwnaar van Johanna Blekman, trouwt in 1744 met Aaltje Meulemans.

Margaretha en Willem van Scherpenzeel

In 1795 komt het huis bij een boedelscheiding van Aart van Scherpenzeel en Johanna Blekman in handen van Margaretha van Scherpenzeel en haar broer Willem van Scherpenzeel. Willem van Scherpenzeel overlijdt op 11 december 1805, wonende op het Bagijnhof. Hij wordt begraven in de Jacobikerk.

Arnoldus van Scherpenzeel

Op 21 december 1805 verkoopt Margaretha van Scherpenzeel, als enige erfgename van haar overleden broer Willem van Scherpenzeel, een huis aan de oostzijde van het Jansveld, met uitgang in de Lange Jansstraat aan Arnoldus van Scherpenzeel Gijsbertszn. De belendingen zijn zuidwaarts vanouds Cornelis van Resant, tegenwoordig de schilder Jan Odijk, en noordwaarts de weduwe Knel. Het huis heeft aan de achterkant een vrije uitgang in de Lange Janstraat, naast welke gang aan de oostzijde vanouds het perceel van de weduwe Voskuyl, thans Jan Booms, en aan de westzijde het perceel van Joseph Cino liggen.

Arnoldus van Scherpenzeel Gijsbertszn krijgt het huis op 28 december 1805 getransporteerd. Weduwnaar Arnoldus van Scherpenzaal Gijsbertszn (-1834) is dan net getrouwd met Anthonia van Scherpenzeel (-1831), dochter van Johannes van Scherpenzeel en Arnolda Wilhelmina Geijtenbeek.

Bij de volkstelling van 1813 staan Arnoldus en Anthonia van Scherpenzeel met drie kinderen (waaronder Gijsbertus) en een dienstbode op dit adres geregistreerd.
In september 1822 veilen ze het huis (Utrechtsche Courant, 13 sept. 1822, Delpher). Frederica Anna Everdina van der Capellen koopt het voor f 4.255,-.

Ad foto: 1973, links Jansveld nummer 11 en rechts nummer 9.
Jansveld 11, rechts nr. 9, Utrecht. Foto 1973