Adressen in Den Haag

Helena Cornelia Pareau en Lucas Jonas Dumont   1895 – 1915
of later
Zeker tot de dood van Lucas in 1925. Helena sterft ook in Den Haag (1940). Bij div. rouwadv. (1920, 1929) woont ze in Arnhem bij haar zus Theodora Aleida, die sterft in 1935
P. Ribbius  Prins Mauritslaan 80 vóór
26 okt. 1940
testamentair executeur van Helena Cornelia Pareau,
aangetrouwd via de gemalin van LG Pareau
Han Pareau Dumont en Flore de Calonne
Roodborstlaan 13 vóór
12 nov. 1950
Rouw adv. Antje Moen
id. Segbroeklaan 6 tot ca. 1975 Han overlijdt rond 1970. Flore’s zus Angelique komt bij haar wonen; later verhuizen ze naar verzorgingshuis de Lozerhof.