Fransje (JFW) Dumont en Bert Tydeman op het strand, waarschijnlijk 1921

Fransje (JFW) Dumont en Bert Tydeman op het strand, waarschijnlijk 1921