boermajg2005-graf

‹ Keer terug naar

Foto graf Jan Gerrit Boerma in Jakarta.Overleden op 21 november 1944 te Batavia, Tjipinang gevangenis

Top