Krantenfoto van Bert (AGG) Tydeman bij een bericht over zijn benoeming tot directeur van de Rijkspostspaarbank per 1 april 1933, krant 8 december 1932

Krantenfoto van Bert (AGG) Tydeman bij een bericht over zijn benoeming tot directeur van de Rijkspostspaarbank per 1 april 1933, krant 8 december 1932