AM Pareau: sterven en foto’s “huis” Hilversum

Begraven d.d. 28 oktober 1898 op de algemene Begraafplaats aan de Bosdrift, vak IV nr 33. Kosten 61,- voor een graf 2e klasse. Gegevens archief gemeente Hilversum: de aansprekers Dick Eijlers en Willem Westerveld doen aangifte op 26 oktober. Alexander sterft thuis op de Hoge Naarderweg 16, ’s avonds om half 10.
Bron: Gemeentearchief HilversumGegevens archief Algemene Begraafplaats aan de Bosdrift: volg.nr 144, akte overlijden: 312. Kwijting: nr 147.
Inschrijving aug. 1898: Bevolkingsregister deel en folio: P2-226. Vertrek Louise(a) Helene Schmidt naar Dresden gemeld op 27 maart 1899: volgnummer 212.

Het lijkt erop (wijzigingen van huisnummers daargelaten) dat Alexander met zijn vrouw woont in een ‘appartement’ van de villa “Witten Hull”. Dat staat op het landgoed Witten Hull en is in 1923 aangekocht door de gemeente Hilversum om er het ‘nieuwe’ Stadhuis van Dudok op te bouwen. In het boek “300 groeten uit Hilversum, een beeldverslag van Hilversum rond 1900” staan ook nog enkele foto’s (pag 122), maar die zijn niet te downloaden.

Villa Witten Hull, Witten+Hullweg+nr+3-5+1903+w+581903 Villa Witten Hull, Witten Hullweg nr 1-3; 19281928